Про нас

У науковому журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку економіки макро-, мезо- та мікрорівнів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв підприємств, організацій установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов'язань. Подані статті підлягають внутрішньому та зовнішньому рецензуванню.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ РОЗШИРЕНОЇ АНОТАЦІЇ